2014 Humanitarian Award

למדו אודות זוג קוריאני, תיי-הו-קים ויאן-מו-קוו, חתני הפרס "2014 Humanitarian Award". יותר מעשור עוסקים מייסדי מעגל החברים כחלק מפעילות ההומניטרית בקרן המשפחה בהרבלייף, בעזרה ליתומים ולילדים במצוקה.