פיצול צריכת כמות החלבון היומית משפיע באופן חיובי על קצב בניית השריר