תקן הזהב להגנת הצרכן של הרבלייף

הרבלייף קובעת את “תקן הזהב” להגנת הצרכן

ערבויות תקן הזהב

עלויות פתיחה נמוכות

• לא נדרשת קנייה בסכום מינימלי כלשהו, חוץ מעלות נמוכה לרכישת “ערכת חבר הרבלייף”.
• אין דרישה לקנות כלי מכירה או כלים עסקיים כדי להתחיל או להצליח בחברות שלכם בהרבלייף.

הבטחה להחזר תשלום
• החזר כספי מלא, הבטחה להחזר כספי בתוך עד 90 ימים על העלות של “ערכת חבר בהרבלייף” אם החברות
תבוטל מסיבה כלשהי.
• הבטחה להחזר מלא 100% על מוצרים לכל המוצרים שלא נמכרו ואשר נקנו ב 12- החודשים הקודמים אם
החברות תבוטל מסיבה כלשהי.

מידע גלוי על ההזדמנות העסקית
• אנו מבטיחים גילוי ברור, מדויק ונאות לחברים פוטנציאליים באשר להכנסות הפוטנציאליות.


הסכמה כתובה
• אנו דורשים מכל החברים החדשים שלנו להסכים בכתב שהם מודעים לכל אחת מערבויות “תקן הזהב” הזה לפני
שטופס הבקשה לחברות וההסכם מתקבלים.

הנחיות מוקפדות לגבי המוצרים וההזדמנות העסקית
• אנו מגדירים במדויק את היתרונות של כל אחד ואחד מהמוצרים והשיטה המתאימה לשימוש על תווית המוצר כך
שהמוצר הנכון יילקח בדרך הנכונה כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר.
• טענות מוכחות לגבי המוצרים ומידע על המוצרים ניתן למצוא גם ב”עלון המוצרים” שנמצא בתוך “ערכת החבר
בהרבלייף”, במסמכים הרשמיים האחרים, ובאתר MyHerbalife.com.
• אנו מספקים ציפיות מציאותיות של ההזדמנות העסקית והמאמצים הנדרשים כדי להצליח בכל הרמות.
הרבלייף והחברים שלנו מחויבים לתקני ההתנהגות האתית הגבוהים ביותר. אם מובאות לידיעתכם טענות שלא הוכחו הקשורות למוצרים של הרבלייף, מצגות הקשורות להזדמנות העסקית שאינן עולות בקנה אחד עם הפרסומים הרשמיים של הרבלייף או התנהגות בלתי הולמת של חבר כלשהו, אנא התקשרו למחלקת שירות מפיצים בטלפון 03-9431155 
בעבודה משותפת, נוכל להבטיח שהרבלייף תקבע את “תקן הזהב” להגנת הצרכן.


> קובץ להורדה

 

 

..................................................................................

 

Herbalife вводит Золотой стандарт для защиты прав потребителей

 

Гарантии Золотого стандарта
 

Низкие стартовые затраты
· Мы не требуем минимальной закупки продукции, мы предлагаем недорогой
стартовый Бизнес-набор Независимого Партнера Herbalife.
· Мы не требуем покупки каких-либо бизнес-инструментов для начала или успешного
развития бизнеса Herbalife.
Гарантия возврата денег
· В случае расторжения договора с Herbalife по любой причине мы гарантируем полный
возврат денег за приобретенный Бизнес-набор Независимого Партнера
Herbalife в течение 90 дней.
· В случае расторжения договора с Herbalife по любой причине мы гарантируем 100%
возврат стоимости непроданных продуктов, приобретенных за предшествующие 12
месяцев.
Обязательная информация о возможностях бизнеса
· Мы предоставляем потенциальным независимым Партнерам
четкие, точные и своевременные данные относительно возможных доходов.

Письменное подтверждение
· Новый независимый Партнер обязан подтвердить в письменной форме, что он ознакомлен с
каждым пунктом гарантий Золотого стандарта, до того как подать Заявление и
Договор на получение Партнерского статуса в Компанию.
Строгие правила в отношении заявлений о продуктах и возможностях
бизнеса
· На этикетке каждого продукта четко указаны его полезные свойства и способ
применения с тем, чтобы нужный продукт применялся надлежащим образом для
достижения наилучших результатов.
· Утвержденную информацию о продуктах и их свойствах можно найти в Каталоге
продукции, входящем в Бизнес-набор, другой официальной литературе Компании, а
также на сайте MyHerbalife.com.
· Мы предоставляем реальные сведения о возможностях бизнеса и усилиях,
необходимых для достижения успеха на всех уровнях.
Компания Herbalife и наши независимые Партнеры привержены высочайшим стандартам этичного поведения. Если
вам станет известно о каких-либо несанкционированных заявлениях, касающихся продуктов Herbalife, утверждениях о
возможностях получения доходов, не соответствующих тому, как это указано в официальных публикациях Herbalife, или о
сомнительном поведении какого-либо другого Независимого Партнера, пожалуйста, обратитесь в Отдел обслуживания по
телефону: 03-9431155; 03-9431133.
Работая вместе, мы можем гарантировать Золотой стандарт Herbalife в сфере защиты прав потребителей.

 

> скачать

..............................................................................

 

هيربالايف تقدّم “المعيار الذهبي” لحماية المستهلك.

ضمانات المعيار الذهبي

تكاليف بداية منخفضة
• ليس هنالك حد أدنى من الشراء المطلوب وهنالك كلفة منخفضة لرزمة عضوية هيربالايف.
• ليست هنالك متطلبات لشراء أي أدوات بيع وعمل لبدء أو النجاح في عضويتك في هيربالايف.
ضمان استعادة المال
• هنالك ضمانة كاملة لاستعادة المال خلال 90 يوما مقابل كلفة رزمة العضوية في هيربالايف إذا تم
إلغاء العضوية لأي سبب
• هنالك ضمانة 100 % لاستعادة المال مقابل كل المنتجات التي لم يتم بيعها خلال فترة ال 12 شهر الأخيرة
إذا تم إلغاء العضوية لأي سبب.
معلومات واضحة حول فرصة العمل
• نحن نقدّم معلومات واضحة ودقيقة ومنطبقة للأعضاء المحتملين حول الدخل المحتمل.

تصريح مكتوب
• نحن نطلب من كل عضو جديد أن يصرّح خطيًا بأنه فهم كل ضمانات المعيار الذهبي هذه قبل قبول
طلب العضوية والاتفاق.
توجيهات حول المنتج القوي وفرصة العمل
• نحن نعرّف بصراحة فائدة كل منتج والطريقة الأفضل لاستعماله مباشرة على لاصقة المنتج كي يتم
استهلاك المنتج الصحيح بالطريقة الصحيحة للحصول على أفضل النتائج.
• الادعاءات المصادق عليها حول المنتج ومعلومات المنتج يمكن ايجادها أيضا ضمن نشرة المنتج في رزمة
MyHerbalife.com عضوية هيربالايف، آداب رسمية أخرى و
• نحن نقدم توقعات منطقية لفرصة العمل والجهد المطلوب للنجاح في كل المستويات.
هيربالايف وأعضاؤنا ملتزمون بالمعايير العالية من السلوك الأخلاقي. إذا تعرف أي شكاوى غير موافق عليها متعلقة بمنتجات
هيربالايف، تعريفات متعلقة بفرصة الدخل لا تتلاءم مع منشورات هيربالايف الرسمية او اي سلوك مشتبه به من قبل أي عضو
.03-9431133 ;03- آخر، الرجاء الاتصال بخدمات الموزعين على 9431155
بالعمل سويًا، يمكننا أن نضمن أن تحدد هيربالايف المعايير الذهبية لحماية الزبون.

 

> تحميل